Contact

Secretariaat (tijdelijk)
Wandel4daagse Bergen
Brigitte van Elsbergen
Herckenrathstraat 26
5854 CK Nieuw Bergen
T: 06 42 85 32 75
info@4daagsebergen.nl

In geval van nood tijdens de 4daagse Bergen: 06 41 58 38 08

Bankgegevens
Rekening nummer NL33 RABO 0118 3912 59
t.n.v. Stichting Wandelvierdaagse